ijsvereninging nieuwerkerk
ijsvereniging

Nieuws

Nieuwsfeiten 2021 (nieuws wordt steeds bovenaan bijgeschreven, de lijst staat daardoor in een omgekeerde chronologische volgorde)     

Zaterdag 4 december  -Op zaterdag 4 december is de pomp weer geplaatst en aangezet. Door de vele regen in de maand november stond de baan al aardig blank. Omdat er door aannemer Prop niet tijdig is gemaaid moest er veel extra werk worden verzet. Met de hand is de baan alsnog door onszelf gemaaid, ook al moest dat door het water, zie de foto's in het album Winter 2021-2022. Wannneer er genoeg water op de baan gepompt is zal er nog veel losgemaaid gras gaan drijven wat later uit de baan moet worden gevist zodat het niet in het ijs terecht kan komen wanneer het gaat vriezen. 

Vrijdag 12 november  -In de komende weken wordt er weer contributie opgehaald. De hoogte van de contributie is ongewijzigd: € 4 voor leden en € 7 voor gezinlidmaatschappen. 

Donderdag 11 november -Op donderdagavond 11 november werd de algemene ledenvergadering gehouden bij Café Charlie te Nieuwerkerk. Tijdens de vergadering werd Gerrit Brouwer herkozen voor een nieuwe bestuursperiode als voorzitter. Verder werd er afscheid genomen van bestuurslid Leo Padmos die sinds 2006 de ledenadministratie verzorgde. Voor Leo in de plaats is Olivier Boot gekozen als nieuw bestuurslid. Fijn dat Olivier het bestuur komt versterken!   

Maandag 1 november -Deze week werd de jaarlijkse Nieuwsbrief weer bij alle leden en donateurs bezorgd. 

Zaterdag 13 maart  -Zaterdagochtend is de drainage opengedraaid zodat het water uit de baan kan en het gras binnenkort weer kan worden gemaaid. Ook zijn alle grote hekken opgeruimd en heeft alles weer een plek gekregen in de opslagruimte tot we het weer nodig hebben. 

Zaterdag 20 februari  -Zaterdagochtend is er opgeruimd in het clubgebouwtje en op het ijsbaanterrein. De hekken staan nog op hun plek voor het geval dat de winter nog een staartje krijgt. Daarom wordt ook het water nog tot begin maart in de baan gelaten.

Maandag 15 februari  -De ijsbaan is gesloten vanwege invallende dooi. Alle moeite om de ijsbaan open te kunnen stellen in corona-tijd is echter niet voor niets geweest. In drie dagen tijd waren er in totaal 1.705 schaatsers (klein en groot) op de ijsbaan van Nieuwerkerk. En daar zijn we best een beetje trots op. Heel veel kinderen hebben kennis kunnen maken met het schaatsen en hun eerste rondjes gereden en vele anderen beleefden weer hoe leuk het is op het ijs. Vrolijke gezichten en veel energie. We zijn er blij mee. Ook voor de hulp van de dorpsgenoten die met ons meedachten en in allerlei vormen meehielpen: bedankt!

Dankzij de bloktijden is het maximum van 230 schaatsers tegelijk op de baan niet overschreden. Het afstand houden tot elkaar op het ijsbaanterrein en op de ijsbaan zelf ging goed. Ook werden de aangegevens routes netjes gevolgd. Het digitaal aanmelden van nieuwe leden verliep heel vlot. Wel was het moeilijk om mensen van andere dorpen die wilden aanmelden bij ons, teleur te moeten stellen vanwege de coronavoorwaarde dat momenteel het lidmaatschap alleen open staat voor inwoners van Nieuwerkerk. Dit was één van de voorwaarden van de gemeente om zo een te grote toeloop op onze ijsbaan te voorkomen omdat op veel andere dorpen de ijsbanen gesloten bleven. Hopelijk hebben we er in de toekomst niet meer mee te maken zodat we weer gastvrij kunnen zijn voor iedereen die hier wil komen schaatsen. 

Zondag 14 februari  -De ijsbaan was vanaf 10.00 uur weer open (volledige baan) volgens de aangegeven tijden. Het ijs was goed, alle gerepareerde scheuren waren goed dichtgevroren. Er waren over de hele dag opgeteld 272 schaatsers op het ijs. 

Door de corona-beperkingen is het minder gezellig op de ijsbaan dan andere jaren. We kunnen daar niet veel aan veranderen en vragen begrip voor de situatie. Op de homepage is dus het coronaprotocol geplaatst. Help ons en anderen svp door de regels te volgen. 

Om misverstanden te voorkomen: het coronareglement is nu leidend ten opzichte van de normale regels en voorwaarden van de vereniging. 

Zaterdag 13 februari  -De ijsbaan was om 10.00 uur weer open volgens de aangegeven bloktijden op de homepage. De gerepareerde scheuren en een paar kleine gaten waren allemaal keurig dichtgevroren (-7 oC afgelopen nacht), zodat er een nette volledige baan open kon. Ook vandaag werd de ijsbaan weer uitstekend bezocht; opnieuw in totaal ruim 700 schaatsers op het ijs, keurig verdeeld over de blokken. Het werd geen moment te druk en iedereen hield zich aan de regels. Nu in twee dagen tijd dus al bijna 1.450 schaatsers, klein en groot, waarbij de begeleidende ouders zonder schaatsen niet zijn meegeteld. Tot ongeveer 14.30 uur kon de hele baan worden gebruikt. Daarna werd de achterste bocht afgesloten omdat de veger daar door het ijs ging. Gelukkig verder geen schade. Het laatste blok was met 206 schaatsers weer goed gevuld. Met een groepje vrijwilligers is de baan daarna opnieuw geschoven en werden een paar nieuw ontstane scheuren uitgeveegd en gevuld.  

Door de corona-beperkingen is het minder gezellig op de ijsbaan dan andere jaren. We kunnen daar niet veel aan veranderen en vragen begrip voor de situatie. Op de homepage is dus het coronaprotocol geplaatst. Help ons en anderen svp door de regels te volgen. 

Om misverstanden te voorkomen: het coronareglement is nu leidend ten opzichte van de normale regels en voorwaarden van de vereniging. 

Vrijdag 12 februari  -Vandaag is de ijsbaan om 10.00 uur open gegaan volgens de aangegeven bloktijden op de homepage. Er zijn in totaal 732 schaatsers geteld, goed verdeeld over de vier blokken. Er is met veel enthousiasme geschaatst en er zijn geen problemen ontstaan. Een eerste dag is altijd spannend: hoe houdt het ijs zich bij de zware belasting van vele schaatsers. En het ijs ging in de loop van de dag inderdaad flink achteruit. Vanavond is de baan geschoven en zijn de scheuren uitgeborsteld en volgegoten. Fijn dat er vele handen uit de mouwen zijn gestoken; er is hard gewerkt om morgen weer een goede baan te hebben. De strenge vorst van komende nacht zal zo zeker veel effect hebben. Bedankt iedereen en nog op tijd thuis ook!

Donderdag 11 februari  -Vanavond is het ijs gemeten: op de meeste plaatsen 8 cm. Voldoende om de ijsbaan morgenochtend om 10.00 uur open te doen. Waarschijnlijk zal er nog een gedeelte worden afgezet omdat daar het ijs vanavond nog minder dik en dus nog onbetrouwbaar was. 

Woensdag 10 februari  -Er wordt toegewerkt naar vrijdagochtend om de baan dan open te kunnen hebben. Vandaag hebben we van de gemeente meer duidelijkheid gekregen over de corona-eisen en maatregelen die we moeten treffen. De overheid verwacht van ons dat we de toeloop van schaatsers in goede banen leiden. De eerste maatregel hiervoor is om de baan alleen voor leden open te stellen (geen losse kaartjes dus) en geen publiek toe te laten. Voor het aantal schaatsers op een ijsbaan zijn ook regels opgesteld. We hebben hierover afgestemd met de gemeente Schouwen-Duiveland en in ons geval betekent dit dat er in totaal (groot en klein) max. 230 schaatsers op onze ijsbaan mogen. Om de toeloop van de eigen leden te spreiden gaan we in ieder geval op vrijdag en zaterdag met vier bloktijden werken, met daartussen tijd genoeg om rustig te kunnen vertrekken en klaar te zijn voor het volgende blok. 

Blok 1: 10.00 - 12.00 uur
Blok 2 13.00 - 15.00 uur
Blok 3 15.30 - 17.30 uur
Blok 4 18.00 - 20.00 uur

In ieder blok kunnen dus max. 230 schaatsers op de ijsbaan. Door het aanbod van blokken over de hele dag denken we de toeloop aan te kunnen en de coronamaatregelen te kunnen naleven. Een reserveringssysteem opzetten is in onze situatie verder niet nodig. Aanmelden dus ook niet. Een compleet coronoprotocol wordt nog verder uitgewerkt en zsm worden gepubliceerd op de website en bij de ingang van de ijsbaan. 

Dinsdag 9 februari  -De baan is in de afgelopen nacht helemaal dichtgevroren (zie foto op de homepage). De kwaliteit van ijs ziet er niet best uit, maar de ijsaangroei lijkt vrij goed. Naar verwachting kan de baan a.s. vrijdag open. De corona-eisen van de overheid geven het bestuur op dit moment nog wel de nodige hoofdbrekens.  

Maandag 8 februari  -De baan is in de afgelopen nacht voor 90% dichtgevroren. De verwachting is dat in de komende nacht ook het laatste stuk zal bevriezen. Over de kwaliteit van het ijs valt nog niets te zeggen. Mede omdat er vandaag nog sneeuw zal vallen wat er niet vanaf kan worden geveegd. Daarvoor is het ijs nu nog veel te dun. Zoals het er nu naar uitziet zal de ijsbaan in het meest gunstige geval vrijdag voor het eerst sinds maart 2018 weer open kunnen. Daarnaast moeten er voor een aantal corona-maatregelen nog goede oplossingen worden gevonden.

Zaterdag 6 februari  -Er wordt met steeds meer zekerheid matige tot strenge vorst verwacht. Wanneer deze voorspellingen uitkomen dan kan er waarschijnlijk geschaatst gaan worden. Wanneer dat is en van welke kwaliteit het ijs zal zijn is afhankelijk van de hoeveelheid sneeuw en van de wind. Uitgaande van een positieve situatie zijn vanmiddag de gebruikelijke extra hekken geplaatst om de baan zoveel als mogelijk af te sluiten. Ook is de entree van de ijsbaan alvast corono-proof ingericht met een aparte in- en uitlooproute.  

Vrijdag 5 februari  -De weersvoorspellingen geven nu duidelijk vanaf eind volgende week een schaatsperiode aan. Zoals het er nu uitziet geldt dit ook voor Zeeland! Er wordt echter ook sneeuw en veel wind verwacht en dat kan het snel en volledig dichtvriezen van de baan mogelijk vertragen. We gaan er in ieder geval voor zorgen dat onze ijsbaan open kan wanneer dit mag. Vanwege corona verwachten we met een hele serie beperkingen rekening te zullen moeten houden. Hoe die er precies uit zullen zien weten we nu nog niet. Wel geeft de KNSB (landelijke schaatsbond) nu al het advies om alleen leden toe te laten op de plaatselijke natuurijsbanen.   

Donderdag 4 februari 2021  -Omdat vanaf aankomend weekend de temperatuur onder het vriespunt zal zakken, worden er voorbereidingen getroffen om de ijsbaan goed op orde te hebben wanneer de vorst echt doorzet. De baan zelf is in de afgelopen decembermaand als altijd volgepompt met zoet water en ligt er prima bij. In januari vroor de baan al 2x dicht.