ijsvereninging nieuwerkerk
ijsvereniging

Informatie

Schaatsen Schaatsen is in Nederland de oudste vorm van sportieve activiteit.
En nog steeds is schaatsen, wanneer er natuurijs ligt, de meest omvangrijke recreatievorm in ons land. Honderdduizenden mensen zijn dan te vinden op de talloze Hollandse ijsbanen en er rijden tienduizenden schaatsers toertochten wanneer de winter zich van z´n beste kant laat zien.

IJsvereniging Nieuwerkerk Zoals in vrijwel alle plaatsen van Nederland het geval is, heeft ook Nieuwerkerk een ijsvereniging. Al sinds 1893! Het is daarmee de oudste, nog bestaande vereniging van het dorp. Een vereniging die zich ten doel stelt: "Het beheer van de plaatselijke ijsbaan tot nut van de inwoners van Nieuwerkerk en omgeving en het bevorderen van de schaatssport in het algemeen." De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nr. 22054552, heeft statuten en een gekozen bestuur. Er zijn c.a. 1.000 leden en 80 donateurs. Het bestuur bestaat uit 5 personen en op de vrijwilligerslijst staan meer dan 20 mensen die voor de nodige ondersteuning kunnen zorgen. Meer over de geschiedenis van de vereniging is te lezen in de rubriek Historie.

 

Donderdag 2 februari 2012IJsbaan 't Winterhof Sinds december 2007 kan er worden geschaatst op een ruime en veilige ijsbaan gelegen achter de Unastraat. In de afgelopen jaren is er volop gebruik gemaakt van 't Winterhof.
De ijsbaan bestaat uit een ovaal van c.a. 42 x 130 meter met daar aan vast een oefenpunt van c.a. 20 x 50 meter. Het totale ijsoppervlak is c.a. 5.800 m2. De baan is een z.g. landijsbaan die met gras is ingezaaid. Op 40 cm diepte ligt een plasticfolie ingegraven met daarop een afsluitbaar drainagesysteem. In het najaar gaat de drainage dicht en wordt met een eigen pomp c.a. 20 cm zoet water op de baan gezet.

Tijdens een in 2009 gehouden enquette is de ijsbaan door de jeugd van Nieuwerkerk gekozen als leukste voorziening van het dorp.

 

Toegang ijsbaan

Door corona moeten we momenteel een afwijkend beleid voeren waardoor het nu alleen voor inwoners van Nieuwerkerk en directe omgeving mogelijk is om lid te worden van onze vereniging. Vooraf aanmelden via e-mail of het contactformulier.

 • Toegang via individueel lidmaatschap voor inwoners van Nieuwerkerk en directe omgeving: € 4,- per jaar;   
 • Toegang via gezinslidmaatschap voor gezinnen (wonend op 1 adres!) uit Nieuwerkerk en directe omgeving: € 7,- per jaar; 
 • Kinderen mee via gezinslidmaatschappen;
 • Geen inschrijfkosten voor nieuwe leden;
 • Ex-leden die zich opnieuw aanmelden betalen dubbel tarief;
 • Eéndags-toegangskaartjes voor mensen die geen lid willen worden (omdat ze bijvoorbeeld elders wonen) maar wel een keer willen schaatsen: € 2,50 
 • Vanwege corona worden deze winter geen losse toegangskaartjes verkocht.

 

Reglement IJsbaan 't Winterhof IJsvereniging Nieuwerkerk

 1. Het betreden van de ijsbaan gebeurt op eigen risico;

 2. IJsverenging Nieuwerkerk doet er alles aan om de veiligheid van de schaatsers te waarborgen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel opgedaan op of rond de ijsbaan;

 3. Voor de veiligheid tijdens het schaatsen raden wij u aan om beschermende kledingstukken te dragen;

 4. Handschoenen zijn verplicht! (i.v.m. voorkomen van hand/vingerletsel bij valpartijen: schaatsen zijn scherp!);

 5. Snelle rijders aan de buitenkant van de ovaal;

 6. Schaats aan de buitenkant van de ovaal altijd linksom (tegen de wijzers van de klok in);

 7. Probeer zoveel mogelijk rekening te houden met de andere schaatsers, geef elkaar de ruimte;

 8. IJshockey is toegestaan zolang hierbij andere schaatsers niet worden gehinderd;

 9. Sleetjes op het ijs zijn slechts toegestaan t.b.v. de allerjongste kinderen;

 10. Spelletjes (zoals slingeren) met sleetjes zijn verboden;

 11. Verhinder het vegen van de baan niet!

 12. Blijf uit de buurt van de veegmachine!

 13. Niet-schaatsers niet op het ijs;

 14. Het gooien van sneeuw- en ijsballen is niet toegestaan!

 15. IJsvereniging Nieuwerkerk is niet verantwoordelijk voor diefstal van uw spullen;

 16. Het is niet toegestaan bier of sterke drank mee te nemen / op het ijsbaanterrein te nuttigen.                                                                             

 

Kluunpad

In de zomer van 2011 is het pad vanaf de Unastraat naar de ijsbaan door de gemeente Schouwen-Duiveland voorzien van een echte straatnaam: Kluunpad. Deze naam is na overleg met de dorpsraad door de ijsvereniging aangedragen. Heel leuk dat de gemeente deze naam over wilde nemen.

 

IJsbaan in aanleg, zomer 2006

IJsbaan in aanleg, zomer 2006