ijsvereninging nieuwerkerk
ijsvereniging

Contributie

De hoogte van de contributie wordt per jaar vastgesteld op de algemene ledenvergadering die elk jaar plaatsvindt in november.

De contributie voor het jaar 2017/2018 bedraagt:
volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar € 4,- per jaar
gezinslidmaatschap € 7,- per jaar

De contributie wordt opgehaald in de maanden november en december bij leden die in Nieuwerkerk of in het buitengebied van Nieuwerkerk wonen.
Leden die buiten Nieuwerkerk wonen ontvangen een schrijven met het verzoek tot betaling van de contributie voor 21 december.

Het bankrekeningnummer van de vereniging is: NL25.RBRB.069.77.84.991